Аккредитация

                                           
           Министерство                           Министерство энергетики                  Национальная палата
    по инвестициям и развитию             Республики Казахстан                        предпринимателей
        Республики Казахстан                                                                                                      Республики Казахстан
                                                                                                                                                                    «Атамекен»

 

     

 

Comments are closed.